topbar.asp jagtwebmaster.dk
 

Velkommen til jagtwebmaster.dk  hjemmeside.

menu.asp jagtwebmaster.dk
  FORSIDE
  INFORMATION
  KONTAKT
  REGISTRERING
  KOM I GANG
  BETINGELSER
  BILLEDER
  Kalender
  LINK
  NYHEDSBREV
  ADMIN.
 

18-10-2012
16 online !

Jagtwebmaster.dk

 

Samarbejdsaftale og betingelser for samarbejde og hjælp.

 

Jagtwebmaster.dk tilbyder hjælp og rådgivning til jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund, der ønsker at få deres egen hjemmeside eller forbedre den nuværende. Der er mange grunde til at være på nettet. Ved oprettelse af et nyt websted, ser vi på foreningens individuelle behov. Ved denne proces har jagtwebmaster.dk god erfaring for de detaljer din jagtforening har behov for. En god løsning er mere end et spørgsmål om design og indhold.

Elektroniske nyhedsbreve er en måde at skabe medlems/brugerrelationer på. Ved regelmæssig udsendelse er der en god mulighed for løbende at gøre opmærksom på jer selv og jagtforening.

Den første side er den vigtigste, da den giver beskueren et indtryk til af hjemmesidens lødighed. Hjemmesiden bør organiseres med logiske farver og tekster.
Unødige lydeffekter bør undgås. Hjemmesiden skal opbygges hierarkisk med fornuftige trykknapper og relevant information der vedrøre foreningen. Links på hjemmesiden skal virke efter hensigten og ikke starte op i samme ramme.
Linket bør henvise direkte til den ønskede side eller start op i et nyt vindue.
Billeder /grafik skal kunne præsenteres i en opløsning, hvor det er op til den enkelte bruger at få vist billederne i en højere opløsning ved at klikke på det enkelte billede
gerne med en beskrivelse af billedet.
 
Aftale og betingelser
 
Enhver aftale der indgås med Jagtwebmaster.dk er omfattet af nedenfor anførte betingelser.


Jagtforeningen accepterer ved aftalens indgåelse at samtlige betingelser overholdes.
Jagtwebmaster.dk forpligter sig til rent administrativt at være behjælpelig med at oprette dansk domain adresse & Webhotel til hjemmesiden. Alle udgifter til Webhotel samt DK Hostmaster afholdes alene af jagtforeningen i hele domains levetid og betales direkte til dem. Den hjælp Jagtwebmaster.dk yder er kun hjælp til selv hjælp. Jagtwebmaster.dk kan bistår med teknisk rådgivning i en aftalt periode fra aftalens start. Jagtwebmaster.dk fortager domæneregistrering hos Google søgemaskine, samt anmelder hjemmesiden til Danmarks Jægerforbunds webmaster.
I følge DK-Hostmaster regler ved oprettelse af domain skal der opgives CPR.Nr. eller CVR/SE nummer.
DK-Hostmaster Forretningsbetingelser og Cliche.dk A/S andre vilkår er gældende.
 
Jagtwebmaster.dk har Copyright © på eget design samt programmering af hjemmesiden. Jagtwebmaster.dk ´s logo og link må ikke slettes fra hjemmesiden. Jagtwebmaster.dk er behjælpelig med oprettelse at to stk. start e-mail adresser: Eks. en til formanden og en til kassereren. Der ydes bistand til forståelse af oprettelse af nye e-mail adresser til domain adressen.                        
 
Forudsætninger
Jagtforeningen er i besiddelse af anvendelig hardware og software til at klare det redaktionelle arbejde. Dermed menes en computer med Internet adgang (ADSL Bredbånd). Opdateret antivirusprogram, Outlook ekspres /Outlook post system til
E-mail. Software bestående af programmel til at håndterer hjemmesider med. Bedst Microsoft FrontPage 2003 samt et anvendeligt FTP program til opdatering af hjemmesiden. Jagtwebmaster.dk kan være behjælpelig med henvisning til anbefalet autoriserede edb-leverandør, hvor der mulighed for indkøb af ovenstående til rimelige fornuftige priser, hvis disse ting ikke er til rådighed.
 
Ansvar

 Jagtwebmaster.dk bærer ikke erstatningsansvar for tab af data på egne eller foreningens computer som følge af systemfejl, strømsvigt, force majeure eller lign. Den enkelte jagtforening bærer selv det personlige ansvar for at have sikkerhedskopi af materialet på foreningens computer, andet lager medie eller hjemmeside.

Jagtwebmaster.dk forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen hvis betingelserne ikke er opfyldt. Det samme gælder ved manglende kontakt. Hvis samarbejdet ophører bortfalder normalt rettigheden til at avende hjemmesiden, hvis ikke andet er aftalt skriftligt fra start.

Jagtwebmaster.dk er ikke ansvarlig for drift fordyrelser på Internettet hos Internetudbyder eller Webhotel. Dette forhold må jagtforeningen selv at tage op med internetudbyder.

Det er jagtforeningen der selv må kontrollere, at materiale som ligger på hjemmesiden overholder gældende dansk lov om ophavsret og ikke krænker tredjemands rettigheder.

Jagtforeningen fremsender Jagtforeningens brugbare logo til brug for hjemmesiden. Hvis ikke det haves kan Jagtwebmaster.dk evt. være behjælpelig med lave et anvendeligt logo.

Jagtforeningen fremsender information i elektronisk form (Microsoft Word format) vedr. sammensætningen medlemmer af bestyrelsen, udvalg samt disses korrekte navne samt adresse og telefonnumre. Jagtforeningen fremsender information vedr. foreningens lokale vedtægter.

Jagtforeningen står selv for den daglige og fremtidige redaktionelle vedligeholdelse og opdatering af hjemmeside med FTP samt oprettelse af nye e-mail adresser. Telefonisk support kan evt. rekvireres inden for aftalte periode

Hent udskrift venlig fil i Adobe Acrobat format
Revideret 16-3-08
 
Med venlig jæger hilsen
Knæk og bræk
jagtwebmaster.dk.
bund.asp R H FOTO